WaterDuo / DS02 / 龍頭式濾水器

3M AC300龍頭式濾水器 淨水器 ➤除鉛、除餘氯 ➤採用日本原裝中空絲膜濾心

3M 龍頭式濾水器 / 淨水器 (AC300) ..

NT$ 2,750 - NT$ 3,590 -

3M DS02 淨水器 / 濾水器 (DIY簡易型安裝免鑽孔) ~ 除鉛、除氯~

3M DIY簡易型生飲淨水器 (DS02-D) ..

NT$ 2,990 - NT$ 3,290 -

3M Filtrete DS02-CG 桌上型淨水器-鵝頸款 (附DIY簡易安裝配件包)

3M DIY桌上型生飲淨水器 - 鵝頸款 (DS02-CG) ..

NT$ 3,990 - NT$ 4,290 -

3M WDS-2 淨水器替換濾心WDS-F002-5 (2入裝) .同DS02濾心3DS-F002-5 .3M L21、WaterDuo內置濾心

3M WDS-2 淨水器替換濾心【2入】 (WDS-F002-5) ※同DS02濾心 3DS-F0..

NT$ 3,290 - NT$ 3,980 -
顯示 1 - 5 / 5 (共 1 頁)